Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Przygotowane przez 7:18 pm Travel Tips

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Opóźnienia lotów to nieunikniony element podróży lotniczych, jednak pasażerowie nie zawsze są świadomi swoich praw w przypadku tego rodzaju sytuacji. Warto zaznajomić się z faktem, że istnieją okoliczności, w których przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot.

Kiedy można ubiegać się o rekompensatę, jakie prawa przysługują podróżnym oraz jak przebiega procedura uzyskiwania odszkodowania w przypadku niemiłych niespodzianek związanych z opóźnieniem lotu?

Kiedy pasażer ma prawo do odszkodowania za opóźniony lot?

Opóźniony lot to nie tylko uciążliwe doświadczenie, ale także sytuacja, w której pasażerowie mają prawo domagać się odszkodowania. Istnieją określone warunki, które decydują o tym, czy podróżny może skorzystać z rekompensaty za utratę czasu związaną z opóźnieniem lotu.

Czytaj więcej: Ile trwa lot do Albanii?

Oto kluczowe punkty, na podstawie których pasażerowie mają prawo do odszkodowania:

  1. Lokalizacja lotniska – przynajmniej jedno z lotnisk – miejsca startu lub lądowania – musi znajdować się na obszarze Unii Europejskiej, a lot musi być obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE.
  2. Przewoźnik spoza UE – jeśli lot startuje z lotniska na terenie UE, ale jest obsługiwany przez przewoźnika spoza Unii Europejskiej, również przysługuje prawo do odszkodowania.
  3. Przyczyna opóźnienia – pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę, gdy przyczyna opóźnienia leży w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej.

Warto podkreślić, że terminy składania wniosków o odszkodowanie mogą się różnić w zależności od kraju. Na przykład w Polsce pasażerowie mają rok, natomiast w Wielkiej Brytanii mogą składać wnioski nawet do 6 lat od daty zakłóconego lotu. Zanim jednak rozpoczniemy proces ubiegania się o rekompensatę, warto dokładnie zrozumieć warunki i kryteria przysługujące w danej sytuacji.

Warto wiedzieć: Ile trwa lot na Maltę?

W jakich sytuacjach nie można ubiegać się o odszkodowanie?

Chociaż opóźnienia lotów mogą stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, to istnieją sytuacje, w których przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności zgodnie z Rozporządzeniem 261/2004. Kluczowym czynnikiem wyłączającym wypłatę rekompensaty jest wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Te sytuacje są nieprzewidywalne i niezależne od linii lotniczej, a więc trudne do zabezpieczenia. Poniżej przedstawiamy przesłanki, które zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania:

  1. Zagrożenie bezpieczeństwa – sytuacje, w których opóźnienie wynika z zagrożenia dla bezpieczeństwa, są uznawane za nadzwyczajne okoliczności.
  2. Destabilizacja polityczna – opóźnienia związane z destabilizacją polityczną, które są niezależne od przewoźnika, wyłączają odpowiedzialność za rekompensatę.
  3. Złe warunki meteorologiczne – ekstremalne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające normalny przebieg lotu, są uznawane za nadzwyczajne okoliczności.
  4. Strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika – jeśli strajki dotyczą pracowników spoza linii lotniczej, przewoźnik może być zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania.
  5. Zamknięcie przestrzeni powietrznej – decyzje o zamknięciu przestrzeni powietrznej, które są poza kontrolą przewoźnika, są uznawane za nadzwyczajne okoliczności.

Czytaj więcej: Ile trwa lot na Maderę?

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za opóźniony samolot?

Uzyskanie odszkodowania za opóźniony samolot może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze pasażer może zdecydować się na samodzielne podjęcie działań i złożenie reklamacji bezpośrednio do linii lotniczych. Jednakże proces ten może być czasochłonny, wymagać dogłębnej znajomości przepisów oraz czasami skutkować koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową. Wymaga to również odpowiedniego przygotowania dokumentów oraz śledzenia zmieniającej się sytuacji prawnej.

Zobacz również: Ile trwa lot na Seszele?

Alternatywnie pasażer może skorzystać z usług specjalistycznych firm. Zgłoszenie roszczenia do takiej firmy to komfortowe rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów proceduralnych. Firmy te posiadają ekspertyzę w dziedzinie prawa lotniczego, dostęp do baz danych lotniczych i pogodowych oraz doświadczenie w weryfikacji podstawy prawnej roszczenia.

Visited 24 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Zamknij